Lansare de carte. Educația: paradigma iubirii sau arta de a trăi

Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită doritorii la lansarea cărții EDUCAȚIA: PARADIGMA IUBIRII SAU ARTA DE A TRĂI, semnată de Ion GAGIM,  profesor universitar, doctor habilitat, Maestru în Artă,  membru al Uniunii Scriitorilor, Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, membru al Uniunii Muzicienilor.  

Autorul relatează că în noua sa carte expune un șir de reflecții de ordin esențial asupra fenomenului educației, reflecții pe alocuri provocatoare, dar „formulate intenționat în acest mod pentru a ne trezi sau, cel puțin, pentru a ne pune întrebări de ordin fundamental, stringente pentru condiția de azi a ființei umane. Până nu vom realiza educația în expresia ei supremă, așezând-o în capul mesei ca Regină a vieții noastre, nu vom avea viață umană pe acest frumos pământ”, susține Ion Gagim.

EXPUNERI:

Alexandru ROȘCA, academician;

Gheorghe MUSTEA, academician;

Tatiana ȘOVA, decana Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte;

Elena DABIJA, Directorul Centrului Academic Internațional Eminescu;

Maia COJOCARU-BOROZAN, profesor universitar, doctor habilitat;

Diana ANTOCI, profesor universitar, doctor habilitat;

Adrian GHICOV, profesor universitar, doctor habilitat ș.a.

MOMENTE ARTISTICE:

Lilia GRANEȚCAIA, pian;

Elena GRANEȚCAIA, pian;

Victor GRANEȚCHI, chitară;

Dina MORARI, canto.

Moderatoare: Marina COSUMOV, conferențiar universitar, doctor.

Ion Gagim s-a născut la 31 mai 1954 în satul Onișcani, raionul Călărași. După absolvirea Școlii Pedagogice din Călărași este admis la Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Aici s-a inclus activ în activitatea de cercetare științifică, participând cu comunicări la conferințe științifice studențești republicane și în afara hotarelor țării. În anul 1980, după absolvire, ocupă postul de lector la catedră, actualmente aflându-se în postul de profesor universitar. Timp de 30 de ani s-a aflat în funcție de manager la universitatea bălțeană: șef de catedră, decan, prorector, rector. În 1987 susține teza de doctor în pedagogie la Universitatea Pedagogică din Moscova, iar în anul 2004, cea de doctor habilitat la Universitatea de Stat din Chișinău. Este autor a circa 40 de cărți (de la monografii – la manuale școlare) și a peste 170 de studii și articole științifice în domeniul filosofiei educației, pedagogiei, filosofiei și psihologiei muzicii, muzicologiei. Profesor invitat la universități de peste hotare, redactor-șef al revistei „Artă și Educație artistică” ș.a. Ion Gagim a fost distins cu titlul onorific de „Maestru în Artă” și cu „Ordinul de Onoare” al Republicii Moldova.