Ion Druță – expresia senimentelor noastre, 95 de ani de la naștere

„… Și e atât de curată, atât de frumoasă, atât de binecuvântată această vatră strămoșească, încât îți vine uneori să-ți dai viața pentru ea, apoi, să te mai naști o dată, să mai trăiești o viață, rămânându-i pururea credincios”

Ion DRUȚĂ

La 3 septembrie 2023, talentatul prozator, dramaturg, eseist, membru de onoare al Academiei Române, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, stabilit la Moscova, „omul cu cele mai multe doruri”, Ion Druță împlinește 95 de ani.

Cu respect şi recunoştinţă pentru opera sa, la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova este organizată o expoziţie  de documente cu genericul „Ion Druță – expresia sentimentelor noastre”.

Expoziția își propune să-l redescoperim și să-l omagiem pe cel, care „…a scris, a plâns, a militat pentru valorile noastre cu maximă participare sufletească, a demonstrat, cu argumente artistice, că moldovenii sunt firi profunde, că poartă însemnul European de gândire, că pot fi oameni de aleasă performanță spirituală”   (Gh.Mazilu). Ion Druță este scriitorul care a avut curajul de a propune în 1965, la renumitul congres al Uniunii Scriitorilor din R.S.S.M, revenirea la alfabetul latin. În anii 90 Ion Druță s-a aflat în fruntea mișcării de renaștere națională.

În expoziție sunt prezentate circa 90 de documente din colecțiile BNRM, printre care culegerile de schițe de debut ”La noi în sat” (1953) și ”Poveste de dragoste” (1954), povestirea „Frunze de dor” (1957), „Dor de oameni” (1959), drama psihologică „Casa mare” (1967), povestiri pentru copii, cărțile autorului traduse în alte limbi, alte tipuri de documente care aduc în vizorul publicului larg opera scriitorului cu o dragoste nemărginită față de Moldova și oamenii ei, cu destinul lor de ieri și de azi, cu tradiții și obiceiuri străvechi, cu problemele lor mari și mici.

Documentele sunt sistematizate în 2 compartimente:

1. Creația lui Ion Druță în contextul sociocultural;

2. Poetica teatralității în dramaturgia lui Druță.

 Expoziția va fi deschisă de la 28 august până la 28 octombrie 2023 (BNRM, str. 31 august 1989, 78A, blocul central, spațiul expozițional etajul II).