Cimitirul evreiesc din Călărași, un adevărat muzeu în aer liber. Exemplu de salvgardare și valorificare a patrimoniului istoric și cultural

La începutul anului 2023, câteva cimitire evreiești au fost reparate și reabilitate în cadrul unui proiect care are menirea de a salvgarda cimitirile din Republica Moldova. La inițiativa organizației non-profit Cimitirelor Evreiești din Eurropa (ESJF), fondat de rabinul Isaac Shapira în cooperare cu Comunitatea Evreiască din Republica Moldova, cu sprijinul Republicii Federale Germane, orașul Călărași, la fel, a beneficiat de acest lucru și a salvat punând în valoare cimitirul-muzeu în aer liber.

Gardul vechiului cimitir evreiesc, ce datează de la sfârșitul sec. XVIII, a fost reparat integral și schimbat cu cel existent din fier forjat. Gardul din fier mereu era furat, iar cu această problemă se ciocnesc de câțiva ani autoritățile publice locale, chiar și poliția se autosesiză la combaterea vandalizării și furtului de fier de prin oraș, mai ales de la periferie. Iar din acest an, într-un final, cimitirul are un gard din beton armat, pe perimetrul cimitirului de 6 hectare și o poartă de acces cu simbolistica stelei cu 6 colțuri Steaua lui David.

Irina ȘIHOVA, Dr., Institutul Patrimoniului Cultural, relatează: Este foarte bine că eforturile statului, ale societății, partenerilor străini converg în păstrarea patrimoniului nostru comun. În același timp, este important ca interferența să nu fie în detrimentul patrimoniului protejat, să nu încalce autenticitatea acestuia,lucrul de amator, chiar și cu cele mai bune intenții, este inacceptabil, dar noi, comunitatea de experți, suntem mereu gata să venim în ajutor.

Natalia VELEȘCA, directoarea Muzeului de Istorie și Etnografie Călărași declară pentru COOLtura.info : Fiecare dintre noi, indiferent ce profesii avem, suntem datori, în calitate de cetățeni, să contribuim la salvagardarea locurilor istorice din localitate, să nu ne pară rău cu trecerea anilor că am putut face ceva, dar am ezitat. Menținându-le în ordine pot dăinui în timp mai mult. Treptat, aceste locuri pot deveni atracții turistice. În felul acesta vom avea turiști mai mulți și despre localitatea noastră va cunoaște mai multă lume. Totodată, generațiile viitoare vor avea mai multe file în istoria localității.

Cetățenii activi care au aplicat pentru proiectul Bugertarea Participativă din Călărași, încă din 2019-2020 și-au propus să scoată în evidență importanța și valoarea patrimoniului istorico-cultural evreiesc al orașului. Au implementat împreună cu Primăria Călărași, reabilitarea gardului și al cimitirului, să-l transforme într-o atracție turistică de importanță națională.

Cimitirul evreiesc să află astăzi inclus în ruta turistică ,,Călărași – Rașcov: Târguri evreiești de pe ambele Maluri ale Nistrului din trecut până în prezent”. Călărași fiind târg evreiesc în ținutul călăreților din anii 1700-1900 de o importanță comercială și economică a zonei centru. În anii 1897, în Călărași-Târg, populația evreiască a constituit 88% .

Cimitirul Evreiesc din Călărași este un adevărat muzeu în aer liber, o atracție turistică locală, situat la intrarea în oraș, lângă gara auto. Cele mai vechi pietre funerare datează cu începutul secolului al XIX-lea. Cimitirul este format din două părți: cea veche cu pietre tradiționale din secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX, și partea nouă cu morminte de după cel de-al Doilea Război Mondial. Cele mai recente morminte sunt din anii 2000, iar astăzi cimitirul este vizitat de descendenții evreilor înmormântați aici, dar și de alți turiști, în special de cei care primesc tratament în sanatoriul „Codru” din satul Hârjăuca. Vederea pitorească asupra cimitirului este completată de peisajul spectaculos din depărtare, unde Codrii Moldovei formează un tot întreg cu orizontul.

Între 2019-2022, cu finanțare din partea Uniunii Europene, ESJF a chestionat și cartografiat 4.097 de cimitire evreiești din 9 țări europene, inclusiv Polonia, Ucraina, Slovacia, Ungaria, Lituania, Croația, Georgia, Moldova și Grecia, folosind tehnologia de ultimă oră cu drone.

În baza datelor colcectate, a fost creat o bază de informații exhaustive, cu acces deschis, a cimitirelor evreiești europene, care conține hărți și descrieri ale fiecărui cimitir vizitat.

foto: arhiva Muzeului de Istorie și Entografie Călărași

AUTOR: Mariana IURCU