EXPOZIȚIE: Manuale cu ștampile din instituțiile de învățământ din Chișinău (sec. XIX-XX)

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Secția Literaturile lumii, prezintă publicului larg de cititori, o nouă expoziție de documente: manuale vechi în limbile greacă și latină, lucrări ale autorilor din antichitate, antologii și opere originale în limba germană și limba franceză văzute într-un stil neobișnuit.

Toate aceste relicve conțin diferite ștampile, sigile și semne ale instituțiilor de învățământ din or. Chișinău de la sfârșitul sec. al XIX-lea – începutul .sec. al XX-lea. Cercetarea și identificarea acestor exemplare nu au fost încă finalizate, dar după infomațiile de care dispunem, s-a depistat că 50 exemplare din ele aparțin Bibliotecii Gimnaziale Nr. 1 din Chișinău și bibliotecii pensionului. Unele exemplare din cele descoperite, aparțin bibliotecii Școlii Reale din Chișinău.

Multe dintre cele mai vechi care sunt și mai interesante și conțin diferite autografe ale elevilor, cândva au intrat în colecția Bibliotecii Seminarului Teologic din Chișinău, fondat în 1813 și Pensionului pentru Nobili din oraș, fondat în 1816. Cel mai unical autograf este unul către seminaristul Iosif Bogaevski, care este datat cu luna ianuarie, anul 1830. La sf. sec. al XIX-lea sunt oglindite și alte ediții mai târziu apărute, indicate cu ștampilele “Bibliotecii Seminarului Teologic din Chișinău – manuale împrumutate”. Și până în zile de azi aceste cărți filologice continuă să fie solicitate de cititorii actuali ai Bibliotecii Naționale.

În anul 1918, odată cu crearea noilor instituții de învățământ pe baza gimnaziilor preexistente, multe din aceste cărți au trecut în bibliotecile lor. Ca dovadă, sunt prezentate prin ștampilele bibliotecilor: “Biblioteca Liceului B.P. Hașdeu” (“Biblioteca Liceului Hașdeu”) și “Biblioteca Liceului Alecu Russo”, care se pot vedea pe multe exemplare de cărți, evident e redat și numerele de inventar ale edițiilor, ștampilate de aceste biblioteci românești din acea vreme.

La expoziție sunt oglindite cărțile cu următoarele ștampile: “Biblioteca Seminarului Teologic din Chișinău – manuale împrumutate”, “Biblioteca Gimnaziului din Chișinău”, “Biblioteca Fundamentală a Gimnaziului Nr. 1 din Chișinău”, “Pensionul Gimnaziului din Chișinău”, “Biblioteca Pensionului Gimnaziului Nr.1 din Chișinău”, “Biblioteca Școlii Reale din Chișinău”, “Biblioteca Gimnaziului Zemstvei de Fete din Chișinău”, “Biblioteca Progimnazială din Chișinău”, “Biblioteca Liceului B.P. Hașdeu”, “Biblioteca Liceului Alecu Russo”, “Biblioteca Liceului de Fete „Regina Maria” din Chișinău”, etc.

Autografele făcute de elevii Seminarului Teologic din Chișinău sunt captivante și interesante prin felul lor de a fi, că au fost semnate cu inițialele renumiților preoți din neamul Ianovski și Popovici. Pe multe din exemplare sunt încleiate niște folii sau etichete ”Biblioteca Pensionului Gimnaziului nr. 1 din Chișinău”, cu autografe ale tinerilor. Unul din ei a fost Alexandru Oatu, studentul Pensionului, viitorul celebru director al Liceului ”Mihai Eminescu” din Chișinău în perioada interbelică.

O atenție deosebită atrag și autografele domnului Ivan Allendorf, renumitul profesor cu mulți ani de muncă în cadrul Școlii Reale din Chișinău, lăsate pe edițiile manualelor de limba germană.

În partea a doua a expoziției sunt expuse cărți în limbi străine, care au ștampile de la magazinele particulare din Chișinău, redate în prima jumătate a sec. XX, care sunt foarte curioase și nu atât de bine cunoscute publicului Bibliotecii. Aceste magazine erau următoarele: ”Șehter”, ”Șah”, ”Dâh”, ”Boșoer”, “Dailis”, ”Educația”, etc. Din aceste librării s-au cumpărat cărți pentru bibliotecile instituțiilor de învățământ și cele particulare. Pe paginile multor exemplare cu aceste ștampile sunt și niște notițe ale cititorilor din acea perioadă. Aceasta înseamnă, că exemplarele au fost cumpărate particular și le-au ajutat mult tinerilor la studierea literaturii și limbilor străine.